Clinics

TitleCategoryAddressPhoneWebsiteMail
ጎሊዬ ፒኤልሲክሊኒክአዲስ አበባ011 661 4821dmas@ethionet.et
መድህን ክሊኒክክሊኒክደሴ 022 111 0899monysamrawit@yahoo.com
ቾይስ የህፃናትና የጎልማሶች ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 663 7641choiceclinic@ethionet.et
ተስፋ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 443 1376wubberhane2@yahoo.com
ፓዮኒር የምርመራ ማአከል ክሊኒክአዲስ አበባ011 618 3336
ዘ ሴንተር የአይን ህክምናክሊኒክአዲስ አበባ011 663 9405cec@ethionet.et
ቆንጂት ስፔሻል ከፍተኛ የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 8497konjitden@ethionet.et
ኖህ ክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 111 0182zenandsam@yahoo.com
አይኮን ማእከላዊ ልዩ የቀዶጥገና ክሊኒክአዲስ አበባ011 629 8093www.ethioplast.comtgedebou@doctor.com
ተክለሃይማኖት ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 5501teklehaimanotclinic@yahoo.com
ጌታ ከፍተኛ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 320 1974getahms@hotmail.com
አርሾ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 663 6877www.arsholab.comarsholab@ethionet.et
ቅዱስ ያሬድ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 157 7863
ሰላም ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክደሴ033 111 5082
ዩናይትድ ቪዝን ሜዲካል ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 552 7190
ዶ/ር እመቤት ልዩ የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 618 1357
አዳማ የህክምና ማአከልክሊኒክደሴ022 111 2146
ሰንጋተራ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 2131
ታፕ ክሊኒክክሊኒክሀረር 025 666 3151
ጸጋና ጥላሁን የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 554 1338
ድሬዳዋ የህፃናት ክሊኒክክሊኒክድሬዳዋ025 112 0064
ምስራቅ ኢትዮ ቪዝንክሊኒክአዲስ አበባ011 515 9763
ኢትዮ ሀይጂኒክ ፒኤልሲክሊኒክአዲስ አበባ011 439 1900
ዳግም ይልማ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 666 9128
መድህን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 213 3522
መቅድም ልዩ የአንገት ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 663 6667
ካዛንችስ የቤተሰብ ፒኤልሲ ክሊኒክአዲስ አበባ011 553 4918
የማሪያም ወርቅ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክድሬዳዋ025 112 1194
አባድር ክሊኒክክሊኒክድሬዳዋ025 112 3701
አምባሳደር ከፍተኛ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 515 5378
ዱ ሳዬ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 618 4140
አማኑኤል ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 440 4692
ወሰኔ ወሌ ጃሌ ምርመራና ኢሜጂንግክሊኒክአዲስ አበባ011 551 6980
አልማጣ የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 6980
አዋሽ ሚዲየም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ091 168 0114 Mobile
ጥሩ ህይወት ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 662 4642
መገናኛ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 662 8903
የምስራቅ አፍሪካ ልዩ የአይን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 5192
ቀጨኔ መድሀኔ አለም ከፍተኛ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 111 9781
ዳፍሪ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 515 7099
አዋሽ ሚዲየም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ091 168 0114 Mobile
ጥሩ ህይወት ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 662 4642
መገናኛ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 662 8903
የምስራቅ አፍሪካ ልዩ የአይን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 5192
ቀጨኔ መድሀኔ አለም ከፍተኛ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 111 9781
ዳፍሪ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 515 7099
ማህሌት ክሊኒክክሊኒክደሴ033 112 2879
ሩይ መከላለኛ ክሊኒክክሊኒክደሴ025 112 5474
ዩኒየን ክሊኒክክሊኒክደሴ046 220 6613
አቤል ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 651 8558
ጉለሌ ሜዲካል ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 259 2204
ዩኒየን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 213 4271
አልትራ ሳውንድ ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 440 5270
ላይፍ ላይን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 6183
አል-አፊያ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 275 2199
ጊዮን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 123 2108
ለገሰ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 553 9332
ቅዱስ ጎኔ ከፍተኛ የህክምና ክሊኒክክሊኒክመቀሌ058 222 1590
ቅዱስ ጳውሎስ አለም አቀፍ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 279 3064
ኪዳነ ምህረት ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 275 3925
ግቤ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክመቀሌ047 111 2966
ኢትዮ ካናዳ የሜሬመራና የራጅ ማአከልክሊኒክአዲስ አበባ011 550 7228
ጸጋና ጥላሁን የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 554 1338
አለም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 157 8647
መለሰ ሀይሉ መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 275 1408
ፈዝ ፊዚዮቴራፒ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 2184
ጉሊማ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 156 7935
ጀስት ፊዚዮቴራፒ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 2183
ያቤጽ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 270 3876
ሰንጋተራ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 2131
አማኑኤል ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 157 6565
መለሰ ሀይሉ ሚዲየም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 275 1408
ሩሃማ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 515 1329
ግሬስ መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 439 1988
ዶጋሊ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 123 4424
ራቢ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 553 3809
ፋና የጥርስ ክሊኒክክሊኒክባህዳር058 222 2082
አጥናፌ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 6330
አባድር ክሊኒክ ክሊኒክድሬዳዋ025 112 3701
ጀርመን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 270 7889
ዦንግ ሩይ ክሊኒክ ክሊኒክድሬዳዋ025 112 5474
ካዛንቺስ ከፍተኛ ኪሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 553 4918
አድማስ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ ክሊኒክድሬዳዋ025 112 0041
ላይፍ ላይን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 6183
ዶ/ር አብዱ ከፍተኛ የአይን ህክምና ክሊኒክክሊኒክባህዳር058 222 1216
ቃል የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 155 8394
አሮሜ የአይን ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 554 5963
ሪያል መካከለኛ የህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 270 2438
እውን ኪሮፕራክቲክ ከፍተኛ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 467 3787
ኒያት ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 551 4985
ዳሸነ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 629 3773
መይጨው ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 551 9084
ቦሌ ልዩ የጥርስ ህክምና እና የላቦራቶሪ አገልግሎት ክሊኒክአዲስ አበባ011 618 0906
ፈውስ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 111 6976
ሃማራሴ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 467 2527
ዱ ሳይ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 618 4140
ሄዋን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 466 0238
ተስፋማሪያም ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 646 1857
አማን መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክጅማ047 112 8167
ዩኒየን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 213 4271
ኢምራን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 372 2993
ዶ/ር አበበ አለማየሁ ክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 111 2105
ረድኤት የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ0112 278 5653
ሰላም የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 3050
አማን ክሊኒክክሊኒክሐረር025 666 0929
ዴቻ የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 466 3968
ሐያት t ዝቅተኛ ክሊኒክክሊኒክደሴ033 111 5080
ፈውስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 6976
ዪኒየን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 213 4271
አዲስ ልዪ ክፍተኛ ክሊኒክክሊኒክደሴ033 111 7859
ተስፋ ማሪያም ክፍተኛ ክሊኒክ PLCክሊኒክአዲስ አበባ011 646 1857
ቶኔም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 662 0031
መለስ ሐይሉ መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 275 1408
አለም የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 1615
3ኤስ የህፃናት ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ0112 655 1000
አበበ ክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 111 0064
ቢላሌ መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 213 5809
አሮሜ ከፍተኛ የአይን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 554 5963
ጉለሌ ሜዲካል ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 259 2204
መድሃኒያለም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 0623
አይናለም ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 348 1745
ሰላም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 3153
በሃም ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 416 0411
ቤተ ዛታ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 4470
አየር መንገድ የጥረስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 618 3300
ወንድማማቾች ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 321 4059
አል አፊያ ከፍተኛ r ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 275 2199
ራቤህ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 553 3809
አብዲ መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 259 0048
ቅዱስ ጊዮርጊስ ክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 112 6396
ሳባ የጥርስላቦራቶሪ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 5506
ጥራት ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 416 1897
መቀሌ ቤዛ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 440 1440
ብሩክ አለም አቀፍ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 553 5301
አለም የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 1615
ከተማ ስፔሻል የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 416 5240
ሰሚራ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 156 2754
ቅዱስ አዳኝ የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 0623
ዶክተር አበበ አለማየሁ ክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 111 2105
ቦሌ ልዪ የጥርስ ክሊኒክና ላቦራቶሪ አገልግሎትክሊኒክአዲስ አበባ011 618 0906
ሰዐቴ ብርሃን ከፍተኛ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 155 2683
ሔዋን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 466 0238
ሮሖቦት የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 157 2388
ጉልማ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 156 7935
ክብሬ ኩተማን ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 123 4395
መለስ ሐይሉ መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 275 1408
ዳግማዊት ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 275 1600
አዲሰ ዘመን የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 9149
ጅማ ፕላን ጤና ክሊኒክክሊኒክጅማ047 111 1323
ዩኒየን ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 661 5871
3S ህፃናት ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 655 1000
ሳሚሪ ኔቨድ ልዪ የአይን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 2538
ቅዱስ ጎሆኔ ከፍተኛ ሜዲካል ሴንተር ክሊኒክባህርዳር058 222 1590
ተምኪናል አፊያ ክሊኒክክሊኒክጅማ047 111 0775
ሰሚራ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 156 2754
የጆካ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 276 2742
ባንክስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 372 0178
ሜሪስቶፕስ ክሊኒክክሊኒክጅማ047 111 2368
መሰረት ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 8274
ሰናይ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 466 1421
ምዕራብ በር መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 270 3003
ቦሌ ድልድይ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 553 4270
አዲስ የአይን ኬር ሴንተር ክሊኒክአዲስ አበባ011 155 9810
ምትነህ የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 442 1983
ኮተቤ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 647 7547
ጀርመን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 270 7889
ፋና የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክባህርዳር058 222 2082
አዲካ ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 440 7353
ሚኪያስ የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 155 3447
ሻሎም መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክኣዋሳ046 220 6613
አብዲ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 320 2041
ክብር ኩስማን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 123 4395
ጃን ሜዳ ክሊኒከክሊኒክአዲስ አበባ011 124 7510
ዶጋሊ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 123 4424
አዲስ ልዩ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክደሴ033 111 7859
አዳማ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 111 3284
ፋና የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 275 7288
አንዱ አምላክ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 277 4708
ቤታኒያ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 554 0418
ቅዱስ ገብርኤል ተለዋጭ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 416 3335
ቅዱስ ዮሴፍ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 515 3240
አባድ ክሊኒክክሊኒክድሬዳዋ025 112 3701
ማዕከላዊ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 2350
መሰረቴ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 2184
ጀስት ፊዝዮቴራፒ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 2184
ዞያ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 122 5172
ቦሌ መድሃኒያሌም መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 618 5066
አለም ሳጋ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክባህርዳር058 220 9415
ጣና የአንስሳት ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 646 2681
ዳዲበን የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 157 2608
አለሜ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 157 8647
አዳኪ ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 440 7353
ጃን ሜዳ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 124 7510
ብሄራዊ ከፍተኛ ክሊኒክ PLCክሊኒክአዲስ አበባ011 662 0479
ኮተቤ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 647 7547
ቅድስት ማሪያም ክሊኒክክሊኒክደሴ033 112 2937
ሚቸው ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 9084
ብሩክ ሜዲካል አገልግሎትክሊኒክአዲስ አበባ011 551 3435
ዶክተር ዘለቀ ከበደ ትንሳኤ መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 654 1483
ዶክተር አሚር የውሰጥ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክደሴ033 111 5071
አዲሰ ሰፔሻል ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክደሴ033 111 7859
መስከረም ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 440 9944
ወሎ መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 277 5859
አንዱ አምላክ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 2177 4708
ላይፍ ላይን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 6183
የሁዋላሸት ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 515 6225
ብሄራዊ ከፍተኛ ክሊኒክ ፒኤልሲክሊኒክአዲስ አበባ011 662 0479
ጊዮን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 123 2108
አላማጣ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 6980
ቅዱስ ጳውሎስ አለም አቀፍ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 279 3064
ቅዱስ ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 441 0555
ኢየሩስአሌም ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክባህርዳር058 222 0921
ዮረዳኖስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 330 0542
የጆካ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 276 2742
ገርጂ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 6073
አንዱ አምላክ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 276 6789
አየርመንገድ የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 618 3300
ያቤድ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 270 3876
ማዕከላዊ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 2350
ሜሪስቶፕ ክሊኒክክሊኒክጅማ047 111 2368
ድሬዳዋ የህፃናት ክሊኒክክሊኒክድሬዳዋ025 112 0064
ቦሌ መድሃኒያለም መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 618 5066
ኢትዮ-ሃይጂኒክ ፒኤልሲ ክሊኒክአዲስ አበባ011 439 1900
በሃሜ የህጻናት ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 416 1411
አባስ ክሊኒክክሊኒክድሬዳዋ025 111 2139
ተስፋ ኮከብ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 7813
ብህራዊ ሁለገብ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 321 1413
ፋሲል ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 9393
ማዳን ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 277 1211
ኤልሻዳይ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 278 2738
ዦንግ ሩይ ክሊኒክ ክሊኒክድሬዳዋ025 112 5474
ማይቸው ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 9084
ትንሳኤ መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 654 1483
ሎዛ ማሪያም ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 645 0203
ዶክተር መኮንን ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 440 4080
ዊዋ ዴት ከፍተኛ የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 320 6202
ዶ/ር መኮንን ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 440 4080
ዱሳይ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 320 6202
ብርሃን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 515 7100
ታቦር ክሊኒክክሊኒክአዋሳ046 220 4994
ቅዱስ ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 441 0555
ሸገር ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 2910
አዳማ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 111 3284
ሸዋ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 618 3225
ተክለ ሀይማኖት ሁለገብ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 135 1424
አዲሰ ዘመን ክሊኒክክሊኒክሐረር025 667 1201
መቅደም ልዩ ኔክ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 663 6667
መስቀል ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 663 4578
ምስክር ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 111 7861
ኢትዮ ቪዠን የአይን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 554 5050
ሓማርሳ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 467 2527
ፈውስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 6976
ቶነአም የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 662 0031
ዞያ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 122 5172
ሞዴል መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 661 2724
አልትራሳውንድ ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 440 5270
አይናለም ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 348 1745
ዳግም ይልማ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 666 9128
ቅዱስ ሚካኤል ክሊኒክክሊኒክአዋሳ046 220 0458
በሉል ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 4568
ኮተቤ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 647 7547
አለም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 1615
ብሩክ ሁለገብ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 416 7668
እውን Chiropractic ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 467 3787
ዩኤሲ ዩናይትድ አብዌር ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 123 5435
ስዩም ልዩ የአይን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 636 4611
አዲካ ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 440 7353
ጊዮን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 123 2108
ኢየሩስአሌም ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክባህርዳር058 222 0921
ሜሪስቶፕ ክሊኒክክሊኒክጅማ047 111 2368
ብሩህ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 443 1175
ገርጂክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 6073
ኖቤል ከፍተኛ ክሊኒክ ፒአኤልሲክሊኒክአዲስ አበባ011 552 2655
ሚቴን የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ025 111 2139
አባስ ክሊኒክክሊኒክድሬዳዋ058 220 2017
ጋምቢ ክሊኒክክሊኒክባህርዳር058 220 2017
አበራ ክሊኒክክሊኒክደሴ091 473 7610
ቅዱስ ሚካኤል ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 342 0253
አበበ ክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 111 0064
አዲስ ልዩ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክደሴ033 111 7859
ፈውስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 6976
ዊው ዴንት ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 320 6202
ዳዲቡን የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 157 2608
አቤል ከፍተኛ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 651 8558
አባድር ክሊኒክክሊኒክድሬዳዋ025 112 3701
ኢትዮ ሀይጂኒክ ፒኤልሲክሊኒክአዲስ አበባ011 439 1900
ግሬስ ሚዲየም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 439 1988
ብርሃኑ ገብሬ የጥርስ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 156 7810
ምስክር ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 111 7861
ኤልሻዳይ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 278 2738
መካነ ሂይወት መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 276 1988
አባድር ክሊኒክክሊኒክድሬዳዋ025 112 3701
ወሎ ሚዲየም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 277 5859
ሜረሶ ፒኤልሲክሊኒክአዲስ አበባ011 662 8372
አማኑኤል ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 157 6565
ጃን ሜዳ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 124 7510
ቅዱስ ጳውሎስ አለም አቀፍ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 279 3064
ሐያት ክሊኒክ ድሬዳዋክሊኒክድሬዳዋ025 111 0377
አለም ሳጋ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክባህርዳር058 220 9415
ሉሲ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 278 22022
ዳሸን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 3773
ስቴዲየም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 553 0068
አዲካ ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 440 7353
ብሉ ናይል ከፍተኛ ክሊኒክ ፒኤልሲክሊኒክአዲስ አበባ011 661 4351
ኪዳነምህረት ከፍተኛ የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 157 3025
አዋሽ ከፍተኛክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 112 8149
ሉሲ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 278 2022
አለም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 1615
ሰላም የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 3050
ቅዱስ ሚካኤል ክሊኒክክሊኒክአዋሳ046 220 0458
ፈርስት ኪሮፕራክቲክና የጤና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 618 2623
መሰረት የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 157 7865
ኪዳነምህረት ከፍተኛ የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 157 3025
ተስፋማሪያምከፍተኛ ክሊኒክ PLCክሊኒክአዲስ አበባ011 646 1857
ኤልሻዳይ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 278 2738
ጣና ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 626 0407
ሉቃስ ክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 111 3939
ዳሸን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 3773
አማኑኤል ክሊኒክክሊኒክጅማ047 111 4166
ቤታኒ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 554 0418
ብሩክ ሁለገብ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 416 7668
ሐና ማሪያም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 348 2358
መድሃኒያለም የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 0623
አቡነ ጴጥሮስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 9879
ሕይወት ክሊኒክክሊኒክባህርዳር058 220 5540
ብሉ ናይል ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 663 0271
ቅዱስ ሚካኤል ክሊኒክክሊኒክአዋሳ046 220 0458
አዲካ ክሊኒክክሊኒክመቀሌ034 440 7353
ሰናይ የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 155 9550
ጀስት ፊዚዮቴራፒ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 2184
ታደሰ አስፋው ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 111 1156
ብሩክ የህክምና አገልግሎት ፒኤልሲክሊኒክአዲስ አበባ011 551 3435
አማን መካከለኛ ክሊኒክ ክሊኒክጀማ047 112 8167
ተሰፋ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 157 0232
ማስተር የጥርስ ህክምና ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 7598
ብሩክ አለም አቀፍ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 553 5301
አዳማ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 111 3284
ስታዲየም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 553 0068
ደበበ እጀታ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 646 3416
ሩሄ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 213 0981
ሳሪስ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 440 0436
ሶሬጋ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 213 5374
ድሬ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክድሬዳዋ025 112 9074
ቶነአም ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 662 0031
ዳፍሪ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 515 7099
አዲስ የአይን ህክምና ማዕከል ክሊኒክአዲስ አበባ011 155 9810
ናኒ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 259 4216
ጎፋ ገብርኤል ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 416 0009
አጥናፌ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 6330
ቅዱስ ጎሆን ከፍተኛ ሜዲካል ማዕከል ክሊኒክባህርዳር058 222 1590
ፕላንተ ጤና ክሊኒክክሊኒክሐረር025 666 0798
ቅዱስጳውሎስ አለምአቀፍ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 279 3064
ቮርዳኖስ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 554 5725
ማህሌት ክሊኒክክሊኒክደሴ033 112 2879
ሸበሌ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 552 5350
ደሴየጥርስ ክሊኒክክሊኒክደሴ033 112 3940
ላይፍ ላይን ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 6183
ምስክር ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክናዝሬት022 111 7861
ዶክተር ትንሳኤ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 626 0439
ደምበል ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 236 2600
መካነ ሕይወት መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 276 1988
ሰላም ስፔሻል የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 618 2004
እስኬ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 348 1312
ሪል መካከለኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 270 2438
አለም ሳጋ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክባህር ዳር058 220 9415
ቅዱስ አዳኝ የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 551 0623
ዶክተር ነጋ ስፔሻል l ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 156 8868
ጃንሜዳ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 124 7510
ቦሌ ድልድይ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 553 4270
ምዕራፍ ሁለተኛ ከፍተኛ ክሊኒክ PLCክሊኒክአዲስ አበባ011 259 3015
አዲስ ሰፔሻል ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክደሴ033 111 7859
ፈርስ ትካይሮፕራቲክ እና ሪሃብሌሽን ዊል ነስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 618 2623
እውን ትካይሮፕራቲክ ከፍተኛ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 467 3787
ብሉ ዳስ ስፔሻል የጥርስ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 662 2336
ጀስት ፊዝዮቴራፒ ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 629 2184
ቦሌ ከፍተኛ ክሊኒክ ክሊኒክአዲስ አበባ011 662 4033
ብሉ ኤንድ ዋይት ክሊኒክክሊኒክአዲስ አበባ011 661 3420
አልም አቀፍ ክሊኒካል ላቦራቶሪክሊኒክአዲስ አበባ 71 Code 1110
© 2015 EthioHealth.com · Subscribe: RSS Twitter · About | Privacy | Terms and Conditions | Contact | Designed by AWD | All right Reserved.